Kontakt bestyrelsen

Hanne Mette Jensen

Formand

Martin Bligaard Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Bent Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Heine Lokjær Hansen

Bestyrelsesmedlem
Sekretær